Nieuwe ESF-subsidie duurzame inzetbaarheid

Employability
Actief, gezond en gemotiveerd blijven werken.

Wilt u ook aan de slag om uw organisatie en de mensen die er werken optimaal te laten presteren? Het antwoord op deze vraag is vaak evident, wie wil er nu niet dat er binnen zijn organisatie met plezier en energie wordt gewerkt? Vitale, bevlogen en duurzaam inzetbare medewerkers zijn immers van groot belang voor het behalen van een goed bedrijfsresultaat. Maar waar begin je dan, en welke invalshoek neem je? Het implementeren van beleid rondom duurzame inzetbaarheid blijkt in de praktijk vaak lastig zonder hulp of expertise van derden. Deze subsidie probeert dat knelpunt weg te nemen. De regeling is vooral gericht op het leveren van een bijdrage aan het gezond en gemotiveerd houden van werknemers. Bedrijven en instellingen kunnen vanuit deze regeling, gesubsidieerd een adviseur in de arm nemen voor het uitbrengen van een advies of voor de begeleiding bij de implementatie van een programma dat is gericht op het vergroten van de duurzame inzetbaarheid.

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend die gebaseerd zijn op één of meerdere van onderstaande thema’s of activiteiten:

– het maken van een bedrijfs- of organisatiescan;
– het uitvoeren van (periodiek) onderzoek duurzame inzetbaarheid medewerkers;
– het bevorderen van gezond en veilig werken;
– het bevorderen van een leercultuur voor werknemers;
– het in dialoog met medewerkers aanpassen van de organisatie van het werk, gericht op het verhogen van de betrokkenheid en bevlogenheid;
– het stimuleren van interne en externe mobiliteit van werknemers, waaronder het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
– het bevorderen van een flexibele werkcultuur met het oog op het beter kunnen combineren van arbeid en zorg;
– het invoeren van arbeidstijdenmanagement.

DeVitOn adviseert en begeleidt u bij het vormgeven van 1 of meer van bovengenoemde thema’s. Een gerenommeerd subsidiebureau is verantwoordelijk voor het aanvragen en verkrijgen van de subsidie (op basis van no cure no pay). De subsidie kan worden verkregen voor het inhuren van een extern adviseur (DeVitOn) die tegen een tarief van maximaal € 100 per uur excl. 21% BTW de werkzaamheden uitvoert.

Deadlines en doorlooptijden
19 oktober 2015 gaat de aanvraagperiode open, deze sluit 13 november 2015. Beoordeling is op volgorde van binnenkomst.

Download ESF subsidie Duurzame inzetbaarheid voor meer informatie.