Bewegen en het brein

bewegen bl

Wist je dat je hersenen lui worden van te weinig lichaamsbeweging? In het boek ‘Laat je hersenen niet zitten’ houdt prof. dr. Erik Scherder een pleidooi voor het in conditie houden van ons brein.

Sportschool?
We hoeven niet meteen iedere dag naar de sportschool maar als we in staat zijn om te bewegen, zouden we hier wat vaker gebruik van moeten maken. Op wat voor manier dan ook. Liever kort dan helemaal niet. Het gaat om de inspanning die wordt geleverd omdat deze de hartactie bepaalt en dat is belangrijk voor het brein.

Verhogen productiviteit
Uit onderzoek blijkt dat bewegen gedurende de dag de productie verhoogt. Werkgevers zien dit veelal als verloren tijd maar wandelend vergaderen of staand werken heeft al een enorm positief effect op de gezondheid.
Zittend werk ( 60-70 procent van de mensen heeft een zittend beroep) brengt meer gezondheidsrisico’s met zich mee zoals hepatitis, diabetes en hart- en vaatziekten. Maar ook zorgt een inactieve leefstijl voor een hogere kans op bepaalde vormen van Alzheimer (vasculaire dementie, frontotemporale dementie) en het ontwikkelen c.q. in stand houden van psychische klachten zoals depressieve of angstklachten.

Risicofactoren
Als het gaat over risicofactoren voor onze gezondheid staat roken nog altijd op de eerste plaats. Op de voet gevolgd door hoge bloeddruk en overgewicht. Lichamelijke inactiviteit staat dan wel op de vierde plaats maar is gekoppeld aan hoge bloeddruk en overgewicht. Daarnaast beschermt lichamelijke activiteit tegen depressieve gevoelens. Er is een sterke relatie tussen bewegen en cognitie (de verstandelijke vermogens en het geheugen), de stemming en de biologische klok. Motoriek en cognitie zijn dezelfde neurale systemen in het brein. Bewegen en cognitieve ontwikkeling gaan hand in hand.

Stimuleren brein
Meer bewegen geeft dus op meerdere vlakken een verbetering van de gezondheid. Door meer te bewegen stimuleer je je brein en dit heeft positieve gevolgen voor de connectiviteit en de signalen die doorgegeven worden.
Hierdoor verlaag je de kans op het ontstaan van diverse aandoeningen, zelfs op bepaalde vormen van dementie.

Stress
Ook chronische stress heeft negatieve gevolgen voor de connectiviteit in het brein en daardoor ook een relatie met het ontstaan van gezondheidsklachten. Langdurig beeldschermwerk kan leiden tot slaapstoornissen en het ontstaan van angsten en op lange termijn zelfs angststoornissen. Door meer te bewegen, zorg je dat je prikkels uit je lijf krijgt waardoor je het brein positief stimuleert. Staan is beter dan zitten, wandelen nog beter, brisk wandelen (doorlopen) is het beste. Het effect is het grootst bij minimaal een half uur per dag, zeven dagen per week. Dus niet blijven zitten wanneer je niet hoeft te zitten!

Bron: Icara, Integraal Centrum Arbeidsgerelateerde Aandoeningen