Stop met leeftijdsbewust personeelsbeleid

talent-van-alle-leeftijden-groot

Maatregelen die HRM doorgaans inzet om ouderen aan het werk te houden, maken geen extra bevlogen werknemers van ze. Investeren in scholing en een goed gesprek met de leidinggevende werken wél, ontdekte Klaske Veth in haar promotie-onderzoek. Drie vragen aan de onderzoekster.

Wat heb je precies onderzocht met je proefschrift?

‘Ik heb gekeken welke middelen je kunt inzetten, zodat oudere werknemers hun werk op een vitale wijze kunnen blijven uitvoeren. Om te beginnen heb ik onderzocht welke HR-instrumenten op dit moment het meest worden ingezet bij 55-plussers. Die heb ik onderverdeeld naar behoud (maintenance) en ontwikkeling (development). Dan blijkt dat instrumenten gericht op ontlasting en behoud verreweg het meeste door organisaties worden ingezet. Denk aan extra verlofdagen, vervroegd pensioen, geen verplichte nachtdiensten en ergonomische aanpassingen.’

Is dat goed of slecht?

‘Die maatregelen vonden de medewerkers zelf over het algemeen best prettig, maar – en daar heb ik vooral naar gekeken – ze raakten er niet meer bevlogen van. En onder bevlogen verstaan we in de wetenschap: werken met toewijding, vitaliteit en helemaal opgaan in wat je doet. De medewerkers raakten wel bevlogen van HR-tools gericht op ontwikkeling. Die stonden ook hoger op hun wensenlijstje. Dan heb ik het over de maatregelen trainingen, deelname aan besluitvorming en job rotation. Een goed gesprek met de leidinggevende is eveneens essentieel, laat mijn onderzoek zien.’

Zouden we leeftijdsbewust HR-beleid dan maar niet beter afschaffen?

‘Ja, dat klinkt misschien een beetje cru, want het zit ook zo in ons denken van HRM-mensen ingebakken. Maar eigenlijk vind ik dat wel. Leeftijdsbewust beleid ontstaat vaak onbewust in hoofden van leidinggevenden. “Ach, laat die trainingen voor de groep ouderen maar zitten.” Maar dat is dus echt flauwekul. In medewerkers van boven de 38 jaar wordt nauwelijks nog geïnvesteerd. We hoeven nu ook weer niet gelijk alle ontziemaatregelen af te schaffen. Er zijn nog andere redenen om medewerkers verlofdagen te geven of parttime te laten werken. Dat kun je als werkgever uit pr-overwegingen doen bijvoorbeeld. Omdat medewerkers het waarderen om parttime te werken of meer tijd met hun kleinkinderen door te brengen. Zolang je maar niet denkt dat je medewerkers er harder, beter of met meer toewijding van gaan werken.’

Bron: Interview met Klaske Veth in Xpert HR