Energy Drives®

Wat ons drijft, is inzicht in drijfveren, gecombineerd met praktische en kwalitatieve acties, die leiden tot andere opvattingen en manieren van werken.

Ieder mens is anders, dit vereist een zorgvuldige aanpak in het meten en presenteren van de drijfveren en daarmee absolute kwaliteit van het onderzoekinstrument.

De twee kernbegrippen van Energy Drives®, genuanceerd en praktisch, geven een invulling aan de zorgvuldigheid. De praktische vertaling zorgt tevens voor veranderingen die beklijven.

Ken je elkaars drijfveren, dan ontstaat er begrip. Vanuit begrip en inzicht kunnen veranderingen effectiever en duurzamer doorgevoerd worden.Bij de verandertrajecten die DeVitOn vormgeeft wordt o.a. gebruik gemaakt van Energy Drives® als methodiek. Energy Drives® brengt in kaart wat de drijfveren van personen, teams en organisaties zijn. Drijfveren verklaren voor een groot deel het voorkeursgedrag dat mensen vertonen.

logo_ED_groot