DVO Quickscan

Als ondernemer, werkgever, leidinggevende of HR professional staat u voor een fors aantal uitdagingen in relatie tot het belangrijkste kapitaal van uw organisatie: uw medewerkers

Hoe integreert u gezondheidsmanagement en duurzame inzetbaarheid in uw organisatiebeleid zodanig dat uw organisatie duurzaam kan presteren en hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers duurzaam inzetbaar zijn en blijven?

Met de Quisckscan krijgt u inzicht in waar uw organisatie staat op het gebied van de thema’s gezondheidsmanagement, duurzame inzetbaarheid en vitaliteitsbeleid en op welke wijze u maatregelen kunt treffen om deze thema’s in uw organisatie te implementeren. De Quickscan resulteert dus in een gedegen vertrekpunt op basis waarvan u weet waarin u wel maar ook niet moet investeren als het deze thema’s betreft.

quickscan

Onze werkwijze is als volgt:
• Wij voeren met u een intakegesprek waarin we een eerste inventarisatie maken en helder krijgen wat uw doelstelling is voor de Quickscan.
• Vervolgens zetten we digitale vragenlijsten uit onder 6-8 functionarissen (managementteam, leidinggevenden, medewerkers of OR, afdeling HR) waarmee we inzichtelijk maken waar de organisatie staat vanuit de verschillende perspectieven.
• De resultaten uit de vragenlijsten worden in een totaalrapportage samengevoegd.
• Tijdens een werksessie met de functionarissen worden de resultaten besproken en uitgangspunten gedefinieerd.
• De Quickscan wordt afgerond met een eindrapport met aanbevelingen waarmee u binnen uw organisatie vervolgacties kunt gaan inzetten.

Bent u geïnteresseerd in meer informatie of denkt u dat uw organisatie klaar is voor een quickscan, neem dan contact met ons op.